LIMITED DUTCH VERSION

 

Om kennis van dromen zo breed mogelijk uit te dragen, biedt Oniros een beperkt deel van haar site aan in een zo groot mogelijk aantal talen. In dit deel zijn een aantal essenti‘le technieken te vinden voor het onderzoeken van dromen. Ook is er in sommige gevallen nadere informatie te vinden over dromers en droomwerkers in het betreffende land of gebied.

Underneath, the limited version in dutch.
Translated by Tjitske Wijngaard
http://www.droomcentrum.nl

BELANGRIJKE METHODEN
VAN DROOMONDERZOEK

Inductie van een lucide droom
Droomincubatie
Persoonlijke projectiesINDUCTIE VAN EEN LUCIDE DROOM

 

Definitie
Lucide of helder worden in dromen is dat je je ervan bewust bent dat je droomt. De lucide dromer neemt zijn droom zoals die komt : een innerlijke beleving die niet wordt ervaren in wakende maar in dromende toestand.

Om in de droom je ervan bewust te worden dat je droomt, met andere woorden, om een lucide droom te induceren, kun je verschillende methoden gebruiken. Hieronder volgt een methode die gedeeltelijk is gebaseerd op de MILD-methode van de Amerikaan Stephen LaBerge en gedeeltelijk op een techniek beschreven door de Duitser Paul Tholey, beiden deskundigen op het gebied van lucide dromen. Deze gecombineerde methode biedt oefeningen voor overdag, voor het slapen gaan en na een nachtelijk ontwaken.

Overdag
1. Voor het moment dat je je voorneemt om lucide te dromen, stel je jezelf de vraag, Droom ik ? Doe dit verder ook zo vaak mogelijk en in ieder geval drie keer per dag. Om dit goed te kunnen doen, moet je een aantal tests uitvoeren om te zien hoe stabiel je waarnemingen zijn.
- Kijk eens naar een of ander voorwerp en onderzoek het : wat voor kleur, vorm enz. heeft het. Kijk dan even ergens anders naar en kijk weer terug naar het voorwerp. Is het van kleur of vorm veranderd of is het nog precies hetzelfde ?
- Hoe goed functioneert je geheugen op dit moment ? Loop in gedachten na wat je kort hiervoor hebt beleefd.
2. Na deze "realiteitstest" stel je je zo goed mogelijk voor dat je aan het dromen bent. Stel je voor dat je droomt en dat je je daarvan bewust bent, dus dat je aan het lucide dromen bent.
3. Nu zeg je tegen jezelf : de eerstvolgende keer dat ik droom, wil ik mezelf eraan herinneren dat ik droom. Het kan handig zijn voor een eerste lucide droom om bepaalde beelden te gebruiken die je regelmatig hebt in je droom. Dus als je vaak droomt over je auto, dan kun je als realiteitstest elke keer als je in de auto stapt, denken Droom ik ? Als je dan in een droom in de auto stapt, zal al gauw die vraag ook dan bij je op komen. En dan zul je allicht tot de conclusie komen dat je deze keer droomt omdat je je niet kunt herinneren wat eraan voorafgegaan is bijvoorbeeld.

Voor het slapen gaan
1. In bed neem je een paar minuten om je volledig te ontspannen. Dit kun je doen door bepaalde yoga-oefeningen of door de progressieve spierontspanning van 10 seconden je spieren vasthouden en vervolgens ontspannen. Doe dit met alle spiergroepen, te beginnen bij de voeten en werk naar boven toe naar de spieren van het gezicht.
2. Vergeet je dagelijkse zorgen. Haal diep adem en laat bij elke uitademing spanning wegvloeien en bij elke inademing kalmte en rust binnenkomen.
3. Haal je een recente droom voor de geest
- Zie jezelf in deze droom en kijk of er iets ongewoons is waaraan je kunt afzien dat dit een droom is.
- Neem je voor de komende nacht te letten op zulke ongewone dingen die een aanwijzing zijn dat je aan het dromen bent. Zo kan het zijn dat je in je droom een dier hoort spreken, dus zeg je dan : he, dat is vreemd, ik hoor een dier spreken, ik moet wel aan het dromen zijn. Neem je heel bewust en krachtig voor te letten op dit soort ongewone dingen en neem je voor om, als ze voorkomen, je ervan bewust te worden dat je droomt.

Na een nachtelijk ontwaken
De volgende oefeningen kunnen het best na elk ontwaken gedurende de nacht worden gedaan om er ten volle profijt van te hebben.
1. Beweeg je een paar minuten volstrekt niet om de droomherinnering zo helder mogelijk te houden.
2. Word wakker. Je kunt bijvoorbeeld met een washand even je ogen wassen om volledig in het waakbewustzijn te komen.
3. Haal je zorgvuldig alles te binnen van de droom die je net gehad hebt. Doe dit zo gedetailleerd mogelijk en probeer ook de gevoelens die je had te registreren.
4. Doe het licht aan en besteed 5 minuten aan meditatie of lezen om ervoor te zorgen dat je volledig wakker bent en je helder kunt denken.
5. Als je vervolgens weer in slaap valt, zeg je tegen jezelf: in mijn volgende droom zal ik me ervan bewust zijn dat ik droom.
6. Visualiseer nu zo duidelijk mogelijk je slapende lichaam in bed. Zie jezelf in die lucide droom die je gaat krijgen. Hoe vaker je deze visualisatie herhaalt, hoe effectiever het zal zijn.
7. Zeg nogmaals tegen jezelf: in mijn volgende droom ga ik me bewust worden dat ik droom.

TOEPASSINGEN VAN LUCIDE DROMEN
Er zijn vele toepassingen van droomluciditeit. We noemen er een paar :
- behandeling van nachtmerries en fobie‘n : in plaats van de vijand of het monster in de droom te vermijden, gaat de dromer de confrontatie ermee aan, waardoor de bedreiging kan worden omgevormd tot hulp.
- meemaken van allerlei prachtige avonturen, zoals je bevrijden van de zwaartekracht, ontspannen, opgaan in een magische betoverende wereld, spannende seksuele ervaringen hebben enz.
- ontwikkeling van je creativiteit op allerlei gebied; oplossingen vinden voor je persoonlijke problemen en hulp bij het nemen van beslissingen; de droomtoestand gebruiken als innerlijke ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en transcendente ervaringen.


ONDERZOEK NAAR LUCIDE DROMEN
Mensen (niet-lucide dromers, nieuwelingen of ervaren lucide dromers) die willen meedoen aan verschillend onderzoek op Europees niveau, worden uitgenodigd een email te zenden aan Oniros. Vermeld daarbij het onderzoeksprogramma waarin je ge•nteresseerd bent: de invloed van reukprikkels op lucide dromen; de behandeling van nachtmerries en fobie‘n (de Oniros organisatie is in de tweede fase van dit onderzoek); inductie van lucide dromen onder hpnose (Stéphane Prebost). Ook als je interesse hebt in andere soorten onderzoek, horen we graag van je.

LITERATUUR
- Stephen LaBerge, Exploring the World of Lucid Dreaming, Ballantine Books, New York.


DROOMINCUBATIE

 

Een actieve manier om in contact met je dromen te komen is "droomincubatie". Dit is iets wat de oude Grieken al kenden. Men gebruikte het in de tempels van Asklepios om hulp in te roepen bij ziekte of een ander probleem. Maar er is geen tempel nodig om een droom te kunnen incuberen. Wel is het handig om te weten hoe men zich kan voorbereiden en welke regels men kan volgen, regels die veel te maken hebben met die voor autosuggestie of het aanboren van creativiteit in het algemeen.

1. Isolement
Allereerst is het zaak een rustige plek op te zoeken waar je niet wordt gestoord of afgeleid. Droomincubatie is een intensiever vorm van concentratie en contemplatie waarvoor rust in en buiten jezelf nodig is. Je kunt overdag al oefeningen te doen die gericht zijn op fysieke ontspanning en geestelijke concentratie.
2. Het onder woorden brengen van de droom
Stel de vraag die je beantwoord wilt krijgen, zo eenvoudig mogelijk. Een korte positieve zin als Vannacht wil ikÉ helpt om je doel helder voor ogen te hebben en te houden. Het kan helpen om de zin op te schrijven in je droomdagboek en er een beeld bij te hebben.
3. Onderdompeling
Een droom laat zien waar je in gedachten mee bezig bent. Vanuit die visie is het goed om je overdag volledig onder te dompelen in de vraag/het thema waarover je wilt dromen. Lees erover, kijk naar fotos, denk erover na.
4. De laatste voorbereiding
Bij het slapen gaan is het goed om je te ontspannen om je ontvankelijk te kunnen opstellen. Als je goed en wel ontspannen bent, stel je je in op het onthouden van de droom die je gaat krijgen en herhaal je in gedachten de incubatiezin, terwijl je tegelijkertijd de aandacht erop richt. Ga hiermee door tot je in slaap valt.
5. De droom onthouden
Om je droom te kunnen onthouden, blijf je bij het wakker worden, liggen met gesloten ogen en laat je de droomherinneringen komen. Herhaal de droom een paar keer zodat je hem niet meer vergeet.
6. De droom opschrijven
Schrijf de droom zo nauwkeurig mogelijk op. Probeer niet te bedenken wat de droom te maken heeft met je incubatievraag of -thema.
7. Droomonderzoek
Kijk vervolgens naar wat de droom je over je thema of vraag te vertellen heeft. Hou er rekening mee dat de boodschap verpakt kan zitten in symboliek en verdichting.De Techniek van de persoonlijke projecties :
als het mijn droom was

In de zeventiger jaren ontwierp de Amerikaanse psychiater Montague Ullman een techniek om in kleine groepen met dromen bezig te zijn. De kern ervan is dat groepsleden hun eigen persoonlijke projecties geven in reactie op een droom, waardoor de droom collectieve en sociale dimensies krijgt en er niet het gevaar is van een te individuele interpretatie. De groep voegt iets toe zonder iets af te doen aan de eigen zeggenschap van de dromer.

Deze techniek werd eerst ontwikkeld in Zweden en kreeg grote populariteit in de VS waar dominee Jeremy Taylor deze techniek propageerde. Velen zijn hem gevolgd. De techniek doet een beroep op ieders intu•tie. Het principe is eenvoudig: werp licht op de droom door hem tot je eigen droom te maken en door je eigen idee‘n erover, je persoonlijke projecties, in de groep te brengen. Deze techniek wijkt af van de klassieke technieken zoals de Freudiaanse of de Jungiaanse, in de zin dat dit niet zozeer een therapeutische benadering is, hoewel de resultaten juist door de sociale dimensie wel therapeutisch kunnen werken.

De vier fasen van deze techniek van droomonderzoek door projectie

Eerste fase (subjectief individueel niveau)

De dromer vertelt zijn droom in de tegenwoordige tijd, liefst een korte, recente droom. De groep luister aandachtig. Om zich een goed beeld te kunnen vormen van de droom, mogen de groepsleden vragen stellen over de inhoud van de droom, niet over het waakleven van de dromer dat op de droom betrekking kan hebben.

Tweede fase (subjectief groepsniveau)

De groep neemt nu initiatief en iedere deelnemer wordt uitgenodigd zijn eigen projecties naar aanleiding van de verschillende delen van de droom naar voren te brengen. Iedereen mag naar hartelust gewag doen van zijn idee‘n, gevoelens, associaties, intu•ties over deze droom die nu als het ware zijn eigen droom is. Als het mijn droom was, dan De dromer hoeft alleen maar te luisteren en notities te maken. Alleen bij hoge uitzondering doet hij mee aan deze brainstormsessie van de groep.

Derde fase (objectief niveau) De droom gaat weer terug naar de dromer en nu kan er tussen dromer en groep een dialoog plaatsvinden. De dromer beantwoordt vragen van deelnemers over zijn waakleven en hij geeft zijn mening over de groepsprojecties.

Vierde fase (mengniveau) De groep helpt de dromer om de projecties van de groep te verbinden met zijn eigen waakleven.
Twee essenti‘le regels bij deze techniek :
- alle persoonlijke informatie die tijdens het droomonderzoek wordt gegeven, is vertrouwelijk
- de dromer houdt zelf zeggenschap over zijn droom. Hij mag zelf kiezen of hij wel of niet antwoordt op de vragen die hem worden gesteld over de relevante delen van zijn waakleven. Hij kan ook op elk moment stoppen met het droomwerk.

 


Naar het begin

Welkomstpagina

Back to Oniros